Päivitetty 18.06.2008

ää 10.  von Tiesenhausen

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 1 -

1. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Engelbrecht (aatelinen).

 

Johti ristiretkeä Liivinmaalle 1210 ja 1224, Tarton piispan vasalli v. 1224  (Timo Kause)

 

Lapset:

1) Johannes (katso taulu 2) k. 05.03.1279 taistelussa liettualaisia ja semgalleja vastaan. (Aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 2 -

2. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Johannes (taulusta 1. Isä: von Tiesenhausen, Engelbrecht) k. 05.03.1279 taistelussa liettualaisia ja semgalleja vastaan. (Aatelinen).

 

Omisti Kokenhusenin Liivinmaalla

 

Semgallien asuma-alue sijaitsi Väinäjoen (Düna) eteläpuolella.  Kokenhusenin linna ja kylä Väinäjoen pohjoisrannalla oli vuosisatoja Tiesenhausen-suvun hallussa.  Isovihan aikana venäläiset määräsivät saman suvun jäsenen 0. J. von Tiesenhausenin Porvoon läänin maaherraksi, mutta hänet erotettiin vuonna 1718, koska hän liiaksi ajatteli väestön parasta.  (Timo Kause)

 

Puolisot:

¤¤ 1) von Kokenhusen, Sophie (aatelinen).

 

Omisti Kokenhusenin linnan miehensä kuoleman jälkeen

 

Lapset:

1) Johannes (katso taulu 3) (aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 3 -

3. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Johannes (taulusta 2. Isä: von Tiesenhausen, Johannes) (aatelinen).

 

Riian vasalli 1293 - 1327, saksalaisen ritarikunnan lähetti v. 1305  (Timo Kause)

 

Lapset:

1) Bartholomeus (katso taulu 4) s. n. 1312. k. 1407. Treydenin vouti (aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 4 -

4. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Bartholomeus (taulusta 3. Isä: von Tiesenhausen, Johannes) s. n. 1312. k. 1407. Treydenin vouti (aatelinen).

 

Omisti Kokenhusenin ja Bersonin Liivinmaalla ja Parmelin Virossa  (Timo Kause)

 

Puolisot:

¤¤ 1) Warendorp, Elsebe

 

Lapset:

1) Peter (katso taulu 5) s. n. 1397. k. n. 1435 Tartto. (Aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 5 -

5. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Peter (taulusta 4. Isä: von Tiesenhausen, Bartholomeus) s. n. 1397, k. n. 1435 Tartto. (Aatelinen).

 

Tarton ritarikunnan jäsen, omisti Bersonin, Kongotan ym. Liivinmaalla  (Timo Kause)

 

Puolisot:

¤¤ 1) Katharina

 

Lapset:

1) Fromhold (katso taulu 6) k. n. 1484. (Aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 6 -

6. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Fromhold (taulusta 5. Isä: von Tiesenhausen, Peter) k. n. 1484. (Aatelinen).

 

Omisti Bersonin tilan Liivinmaalla vuosina 1453 - 80  (Timo Kause)

 

Lapset:

1) Fromhold (katso taulu 7) k. n. 1522 Tartto. (Aatelinen).

 

 

 

 

- von Tiesenhausen  Taulu 7 -

7. sukupolvi

 

 

von Tiesenhausen, Fromhold (taulusta 6. Isä: von Tiesenhausen, Fromhold) k. n. 1522 Tartto. (Aatelinen).

 

Tarton ritarikunnan jäsen, omisti lukuisia tiloja Liivinmaalla 1484  (Timo Kause)

 

Puolisot:

¤¤ 1) von Rosen, Gertrud (aatelinen).

 

Tarttolaisen ritarin vaimo

 

Isä: von Rosen, Kersten Traydenin vouti (aatelinen).

<<  von Rosen  Taulu 7

 

Lapset:

1) Gertrud (aatelinen).

Puolisot:

¤¤ 1) von Ungern, Heinrich (aatelinen).

<<  von Ungern  Taulu 9

Lapset:

1) Elisabeth (aatelinen).

>>  von Grothusen  Taulu 3